piwnica_logo

FORMA_LOGO_BIG


 

 

 

NALEŻYMY DO ZAIKS, ALE NA MOCY ANEKSU DO UMOWY, OD KWIETNIA 2010 WSZYSTKIE NAGRANIA MECHANICZNE, ARANŻACJE I WYKONANIA KONCERTOWE UTWORÓW ANDRZEJA KURYLEWICZA, WANDY WARSKIEJ I GABRIELI KURYLEWICZ SĄ LICENCJONOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ GABRIELĘ KURYLEWICZ.

 

JEDYNYM LEGALNYM WYDAWCĄ PARTYTUR ANDRZEJA KURYLEWICZA JEST

FUNDACJA FORMA - TEATR, INSTYTUT SZTUKI I BADAŃ FILOZOFICZNYCH.


Kontakt:
g.kurylewicz@gmail.com
tel. 48 607 157 169, 48 607 609 742

 

Impresariat: Arte 90 oraz Agnieszka Rychcik-Nowakowska

tel. 604 080 783, arychciknowakowska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Gabriela Kurylewicz

zaprasza na seminarium autorskie pt.

 

FILOZOFIA MUZYKI

- Platon i Boecjusz

 

rok akademicki 2019/20, środy, godz. 18

początek 2 października

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów

Rynek Starego Miasta 19

 

zapisy drogą mailową: g.kurylewicz@gmail.com

 

 

 

•••

 

 

dr Gabriela Kurylewicz

zaprasza na seminarium filozoficzne pt.

 

Kwestia niepodległości

w muzyce Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza

 

15 sierpnia 2019, godz. 19

 

Pracownia Muzyki – Kościół Poewangelicki w Wierzchucinie

 

rezerwacja: 607 157 169 / 604 080 783

g.kurylewicz@gmail.com; arychciknowakowska@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

fb: /FundacjaForma/

 

 

 

logo_pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

 

-------------

 

 

16 sierpnia 2019, godz. 19

 

NIEZALEŻNOŚĆ

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  fortepian

Piotr Latoszyński fortepian

 

 

 

 

logo_pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

www.zamekkrokowa.pl / muzeum@zamekkrokowa.pl / +48 58 774 21 11 – 115 / +48 669 790 700

 

•••

 

 

ARCHIWUM:

 

 

24 czerwca 2019, godz. 20

 

NIEZALEŻNOŚĆ

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Anna Nasiłowska wiersze

Piotr Latoszyński fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

W. Warska, Myśli, słowa, zdania (nagranie archiwalne w wykonaniu W. Warskiej

i Formacji Muzyki Współczesnej A. Kurylewicza),

G. Kurylewicz, Miej ucho,

A. Kurylewicz, Walc minimalny, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem, Impromptu avec romarin, Grave misterioso, Largo, Allegro,

G. Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Zaśpiew,

A. Nasiłowska, nowe wiersze,

G. Kurylewicz, 2 szkice na fortepian solo,

S. Gromadzki, fragment prozy,

A. Kurylewicz, Pieśni na fortepian solo i in.

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

 

Wstęp regulowany zaproszeniami

rezerwacja: tel. 607 157 169; 604 080 783

g.kurylewicz@gmail.com; arychciknowakowska@gmail.com

www.piwnica-forma.waw.pl

fb: /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow

 

 

 

logo_pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

 

-------------

 

 

XIII. DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA

 

Koncert kameralny pt.

KURYLEWICZ, WARSKA: MODERNIŚCI

 

10 czerwca 2019, godz. 20

 

wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz – wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński – fortepian

Tadeusz Gadzina – skrzypce

Stanisław Gromadzki - proza

 

program:

W.Warska, Myśli, słowa, zdania w nagraniu archiwalnym W.Warskiej i Formacji Muzyki Współczesnej A.Kurylewicza, A.Kurylewicz, Walc minimalny, Somnambulicy,

G.Kurylewicz, 2 utwory na skrzypce solo,

A.Kurylewicz, Duetto lirico na skrzypce i fortepian, Grave misterioso, Largo, Allegro i Wiersz,

G.Kurylewicz, Zegarek mistyczny (7 wierszy z tomu Zaśpiew),

A.Kurylewicz, Wiersz,

H.Poświatowska/A.Kurylewicz, Ptaku mojego serca,

C.K.Norwid/A.Kurylewicz, Czułość w wyk. W.Warskiej i A.Kurylewicza i w wersji na fortepian solo,

A.Kurylewicz, Modlitwa, Sekwencje Nad Niemnem, Lalka, Polskie Drogi Romanza na fortepian, fragmenty archiwalne Contemporary Music Formation i in.

 

 

XIII. DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA

 

Seminarium filozoficzne pt. DROGI TWÓRCZOŚCI NIESKOŃCZONEJ

oraz koncert kameralny pt. CHOPIN KURYLEWICZ

 

12 czerwca 2019, godz. 19

 

Seminarium filozoficzne pt. DROGI TWÓRCZOŚCI NIESKOŃCZONEJ,

uczestnicy:

dr Gabriela Kurylewicz, dr hab. Małgorzata Szyszkowska, prof. Krzysztof Lipka, prof. Szabolcs Esztenyi,

prof. Włodzimierz Szymański, prof. Kenneth W. Stikkers i Stanisław Gromadzki

 

Koncert kameralny pt. CHOPIN KURYLEWICZ

program: F.Chopin, Fantazja Impromptu i 3 Preludia, A.Kurylewicz, Impromptu avec Romarin i Wiersz,

kilka Pieśni na fortepian

wykonawcy: Piotr Latoszyński, Gabriela Kurylewicz

 

 

XIII. DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA

 

NEW MUSIC MESSENGERS

 

17 czerwca 2019, godz. 20

 

wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz – wiersze, fortepian

Tadeusz Gadzina – skrzypce

Piotr Latoszyński – fortepian

Martyna Kułakowska – fortepian

Stanisław Gromadzki – proza

Franciszek Drażba - obraz

 

program:

A.Kurylewicz, 6 Rozgrzewek na fortepian,

R.Prokopowicz, Wariacje na temat następstwa siedmiu dźwięków,

A.Kurylewicz, Duetto lirico na skrzypce i fortepian,

G.Kurylewicz, Szkice fortepianowe i skrzypcowe, Wiersze z tomu Wydłużyć horyzont,

S.Gromadzki, Fragment prozy

 

 

-------------

 

20 maja 2019, godz. 20

 

RAVEL KURYLEWICZ - MUZYKA i POEZJA

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztenyi  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Zegarek mistyczy, Szkic morza w Karwi,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Tango domestico, Fraszka na fortepian solo,

Sz.Esztenyi, Dedykacja dla Kurylewicza,

M. Ravel, Gaspard de la nuit, Pavana,

A. Kurylewicz, Pavana, 2 Rozgrzewki, Wiersz,

G. Kurylewicz, wiersze z tomu Zaśpiew,

S.Gromadzki, fragment prozy,

A.Kurylewicz, Modlitwa, Polskie Drogi – Romanza na fortepiano solo,

A.Kurylewicz, Czułość, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii i in., 

A.Kurylewicz / G. Kurylewicz, Jeruzalem,

A.Kurylewicz, Zdrowaś Mario

 

 

-------------

 

18 maja 2019, godz. 20

 

NOC MUZ

W PIWNICY KURYLEWICZÓW

MUZYKA, POEZJA i FILOZOFIA

 

Program:

rozmowy,

Chopin - Kurylewicz

F. Chopin, Preludia,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romain i in. utwory,

poezja z archiwum,

poezja nowa,

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian, komentarz

Piotr Latoszyński fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

telefon do Wandy Warskiej,

Dlaczego Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii?

Platon, Boecjusz, Tomasz z Akwinu,

Giovanni Pico Della Mirandola,

telefon do Andrzeja Kurylewicza

22.30 koniecprogramu

 

-------------

 

12 kwietnia 2019, godz. 20

 

NIEZALEŻNOŚĆ – MUZYKA i POEZJA

HOMMAGE À ANDRZEJ KURYLEWICZ

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Kwartet Kameralistów NOSPR

Nikola Frankiewicz  pierwsze skrzypce

Maria Strzelczyk  drugie skrzypce

Beata Raszewska  altówka

Karolina Nowak-Waloszczyk  wiolonczela

 

Piotr Latoszyński fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka, Szkic morza w Karwi,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i wiolonczelęTrio Smyczkowe Dormitina, Kwartet Smyczkowy Sztuttgarcki, Kwartet Smyczkowy Wielkanocny,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Ksieżyc świadkiem, Chwilka na skrzypce i altówkę,

Violesque per viola solo, Notturno per violino solo,

A.Kurylewicz, Modlitwa, Polskie Drogi – Romanza na fortepian i kwartet smyczkowy,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Czułość, Kołysanka z Nie-boskiejKomediii in., 

A.Kurylewicz /G. Kurylewicz, Jeruzalem,

A.Kurylewicz, Zdrowaś Mario

 

-------------

 

18 marca 2019, godz. 20

 

SŁOWNOŚĆ

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Piotr Latoszyński fortepian

Anna Nasiłowska wiersze

Herkus Kunčius opowieść

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Słowność,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem, Lalka, Czułość,

Polskie DrogiRomanza na fortepian i kontrabas, Moods na kontrabas solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Księżyc świadkiem,

A.Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem, Grave Misterioso,

Largo, Allegro i Wiersz na fortepian solo,

H.Kunčius, Opowieść litewska,

A.Nasiłowska, Nowe wiersze,

F.Chopin, 3 Preludia,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

G.Kurylewicz, Szkic morza w Karwi oraz Hommage à Wanda Warska & Andrzej Kurylewicz

 

-------------

 

25 lutego 2019, godz. 20

 

MOODS

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Piotr Latoszyński fortepian

Anna Nasiłowska wiersze

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Lalka, Czułość, Polskie Drogi – Romanza na fortepian i kontrabas,

A. Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Zaśpiew,

A. Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem, Grave Misterioso, Largo, Allegro i Wiersz na fortepian solo,

A. Nasiłowska, nowe wiersze,

F.Chopin, 3 Preludia,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

-------------

 

14 stycznia 2019, godz. 20

 

OPOWIEŚCI NIESKOŃCZONE

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Zegarek mistyczny,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Modlitwa, Walc minimalny, Polskie Drogi – Romanza,

Sekwencje Nad Niemnem na fortepian solo,

F.Chopin, 3 Mazurki,

A.Kurylewicz, Impromptu z Rozmarynem, Grave Misterioso, Largo, Allegro i Wiersz,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Zaśpiew,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Czułość,

G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

-------------

 

17 grudnia 2018, godz. 20

 

MAJSTERNIA

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Beata Raszewska altówka

Piotr Latoszyński fortepian

Krystyna Rodowska przekłady i wiersze

Stanisław Gromadzki  proza

 

Program:

G.Kurylewicz, Śnieg,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Modlitwa, Walc minimalny,

Polskie Drogi – Romanza, Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i altówkę,

G.Kurylewicz, Violesque na altówkę solo,

A.Kurylewicz, Impromptu z Rozmarynem, Grave Misterioso, Largo, Allegro i Wiersz,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Zaśpiew,

K.Rodowska, Wiersze i fragmenty nowego przekładu M.Prousta W poszukiwaniu utraconego czasu,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Czułość,

G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

-------------

 

XII DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA 2018

 

Koncert Trzeci

 

23 listopada 2018, godz. 20

 

DORMITINA

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

 

Kwartet Kameralistów NOSPR

Nikola Frankiewicz  pierwsze skrzypce

Maria Strzelczyk  drugie skrzypce

Beata Raszewska  altówka

Karolina Nowak-Waloszczyk  wiolonczela

 

Robert Prokopowicz  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Do Ojca

R. Prokopowicz, Improwizacja

A.Kurylewicz, Walc minimalny, Somnambulicy, Sekwencje Nad Niemnem

Polskie Drogi – Romanza, Kwartet Smyczkowy Sztuttgarcki, Trio Smyczkowe Dormitina

G.Kurylewicz, Chwilka na skrzypce i altówkę, 7 wierszy różnych, Violesque per viola solo, Notturno per violino solo A.Kurylewicz, Modlitwa, Lalka

S.Gromadzki, Fragment prozy

A.Kurylewicz, Czułość, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii

G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

Mecenat J.D.Z

 

-------------

 

XII DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA 2018

 

Koncert Drugi

 

20 listopada 2018, godz. 18

 

Dom Literatury w Warszawie

Krakowskie Przedmieście 87/89

 

 

ZAŚPIEW

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

 

 

Program:

G.Kurylewicz, wiersze z tomu Zaśpiew

A.Kurylewicz, utwory na fortepian solo

 

Mecenat J.D.Z

 

 

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii

Fundacja Forma

 

Wstęp wolny

 

-------------

 

XII DNI MUZYKI A. KURYLEWICZA 2018

 

 

Koncert Pierwszy

 

12 listopada 2018, godz. 20

 

LARGO MISTERIOSO

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Anna Nasiłowska  wiersze

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Frustracja

A.Kurylewicz, Modlitwa, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem

Polskie DrogiRomanza, Impromptu avec Romarin na fortepian solo

A.Nasiłowska, Wiersze z tomu Ciemne przejścia

G.Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Księżyc Świadkiem / A. Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Allegro, Wiersz

S.Gromadzki, Fragment prozy

A.Kurylewicz, Czułość, Pieśń Konfederatów

G.Kurylewicz / A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

Mecenat J.D.Z

 

-------------

 

8 października 2018, godz. 20

 

OD RZECZKI DO RZECZKI

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztényi  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

Krzysztof Beśka  proza

 

Program:

A.Kurylewicz, Tango domestico,

S.Esztényi, Improwizacja,

G.Kurylewicz, Fraszka o duszy, Droga do piękna,

A.Kurylewicz, Modlitwa, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi - Romanza, Moods na kontrabas solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy, z tomu Zaśpiew,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

K.Beśka, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Czułość, Pieśń Konfederatów,

G.Kurylewicz / A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

-------------

 

25 czerwca 2018, godz. 20

 

PRZECIW BEZDUSZNOŚCI

KURYLEWICZ MUZYKA i POEZJA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Fraszka o duszy, Droga do piękna,

A. Kurylewicz, Modlitwa, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi – Romanza, Impromptu avec Romarin na fortepian solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy, z tomu zaśpiew / A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Allegro,  Wiersz,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

A. Kurylewicz, Czułość,

G. Kurylewicz/A. Kurylewicz, Kuryle,

G. Kurylewicz, Św.Roch i in.

 

-------------

 

12 czerwca 2018, godz. 18.30

 

RZEŹ ZALOTNIKÓW

i PLATOŃSKA FILOZOFIA MUZYKI

 

 

Program:

18.30 Seminarium Platońska Filozofia Muzyki -  Muzyka w Micie Era w X. Ks. Republiki

 

20.30 Rzeź zalotników - przestawienie taneczne w choreografii i wykonaniu

Agaty Łuki, Joanny Pędzisz i Natalii Sykut

(Non Kon Trio z Centrum Ruchu Lubelskiego Teatru Tańca)

recytacja początku pieśni 22 Odysei Homera - Mikołaj Szymański

 

21.00 fragmenty morskie Odysei czytane przez Mikołaja Szymańskiego

z improwizacjami na fortepian solo Gabrieli Kurylewicz

 

-------------

 

21 maja 2018, godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

TUBA METAFIZYCZNA

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztényi  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Zdzisław Piernik  tuba

Anna Nasiłowska  wiersze

Zbigniew Zbikowski  proza

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

Sz. Esztényi, Wiersz i Improwizacja na fortepian solo,

G. Kurylewicz, Modlitwa do Anioła Wierszy i Psalm,

A. Kurylewicz, Modlitwa, Somnambulicy, Walc minimalny,

Sekwencje Nad Niemnem, Polskie Drogi – Romanza na fortepian solo,

Z. Herbert, Co będzie?, A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty)

Z. Piernik, Tuba metafizyczna,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romarin na fortepian solo,

G. Kurylewicz, 7 wierszy z Szymanowskim,

A. Nasiłowska, 9 wierszy,

Z. Zbikowski,  Fragment prozy,

S. Gromadzki, Fragment prozy, G. Kurylewicz/A.Kurylewicz, Kuryle i in.

 

-------------

 

19 maja 2018, godz. 20

 

NOC MUZ W PIWNICY KURYLEWICZÓW

 

 

Program:

rozmowy,

telefon do Wandy Warskiej,

Somnambulicy - Kurylewicz Muzyka i Poezja,

Gabriela Kurylewicz - wiersze,

fortepian, Piotr Latoszyński - fortepian,

Dlaczego Pracownia Muzyki, Poezji i Filozofii,

telefon do Andrzeja Kurylewicza,

22.30 koniec programu (?)

 

 

-------------

 

16 kwietnia 2018, godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

TYLKO MUZYKA

HOMMAGE À ANDRZEJ KURYLEWICZ

11. rocznica śmierci Kompozytora

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Jan Antoni Homa  skrzypce

Tomasz Strahl  wiolonczela

Piotr Müldner-Nieckowski  wiersze

Zbigniew Zbikowski  proza

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Modlitwa do anioła wierszy,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

PolskieDrogi – Romanza na fortepian solo, Tria Fortepianowe: Tango Rubio i El Dancion Sentimental,

Impromptu avec Romarin, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz na forteian solo,

G.Kurylewicz, 9 Wierszy z tomu Rymki,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

Z.Zbikowski, Fragment prozy,

P. Müldner-Nieckowski, Wiersze,

G.Kurylewicz, Psalm i Św. Roch,

A. Kurylewicz, Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

 

19 marca 2018, godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

POCHWAŁA NIEZALEŻNOŚCI

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Pańta  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Anna Nasiłowska  wiersze

Zbigniew Zbikowski  proza

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Modlitwa do anioła wierszy,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem, Polskie Drogi –

Romanza na fortepian solo, Impromptu avec Romarin, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz,

G. Kurylewicz, 8 Wierszy,

A. Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

Z. Zbikowski, Fragment prozy,

A. Nasiłowska, Wiersze,

G. Kurylewicz, Szkic morza w Karwi,

A. Kurylewicz, Pieśni na fortepian i kontrabas

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów

Warszawa, Rynek Starego Miasta 19

 

-------------

 

12 lutego 2018, godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

SOMNAMBULISTS

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztényi  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Jan Homa  skrzypce

Paweł Pańta  kontrabas

Zbigniew Zbikowski  proza

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Droga do piękna,

J.S. Bach, Sonata 1,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny,

Sekwencje Nad Niemnem, Polskie Drogi – Romanza na fortepian solo,

Sz. Esztényi, 2 Improwizacje,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romarin, Grave misterioso, Largo, Allegro, Wiersz,

G. Kurylewicz, 8 Wierszy,

A.Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

G.Kurylewicz,Przychodźcy, Szkic morza w Karwi.

A. Kurylewicz, Modlitwa.

 

-------------

 

 

8 stycznia 2018, godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

KARA ZA PIĘKNO?

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztényi  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Robert Prokopowicz  fortepian

Jacek Sienkiewicz  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

Ewa Bobrowska  projekcje i opowiadanie

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka,

A. Kurylewicz, Ptaku mojego serca, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi – Romanza na fortepian solo, Tango Domestico, Impromptu avec Romarin,

G. Kurylewicz, Rymki z fortepianem,

K. Szymanowski, Mazurek nr 1,

J. Sienkiewicz, Fantazja,

R. Prokopowicz, Szkic Kresy,

S. Esztényi, Improwizacja,

S. Gromadzki, Nic nie zostanie,

E. Bobrowska, Zatopiona,

G. Kurylewicz, Piękno w nagrodę, Św. Roch,

A. Kurylewicz, Modlitwa i Somnambulicy,

J.S. Bach, Preludium C-Dur,

A. Kurylewicz, Kolęda na Nowy Rok i in.

 

-------------

 

11 grudnia 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

REMEMBER KURYLEWICZ

85. urodziny A. Kurylewicza

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Szabolcs Esztényi  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Robert Prokopowicz  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Do Ojca,

A. Kurylewicz, Czułość, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi – Romanza na fortepian solo, Tango Domestico, Fraszka Na Lipę, Impromptu avec Romarin,

G. Kurylewicz, Wszystko jest najpierw w myśli – 6 wierszy z fortepianem/

A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Godzina, 

R. Prokopowicz, Szkic Kresy,

S. Esztényi, Dedykacja dla A. Kurylewicza,

S. Gromadzki, Honor,

G. Kurylewicz, Honor i Humor,

A. Kurylewicz, Modlitwa i Somnambulicy,

J.S. Bach, Preludium C-Dur i in.

 

-------------

 

24 November 2017, 6 pm

 

KURYLEWICZ MUSIC & POETRY CONCERT

GRAVE MISTERIOSO

 

ANDRZEJ KURYLEWICZ  composer

GABRIELA KURYLEWICZ  poet, author of the project

 

 

Programme:

G.Kurylewicz, We Cannot Perish, A.Kurylewicz, La Valse Minime op. 56 (1996)

3 Sekwencje Nad Niemnem (1986), Polskie Drogi – Romanza (1976)

G.Kurylewicz, Everything Begins In Thought – 6 poems with piano solo /

A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Allegro, Verse, Impromptu Avec Romarin for piano solo op. 50 (1992)

Duetto Lirico per violino e piano forte, The Prayer for piano solo op. 58 (1998)

Somnambulists op. 1 (1958), Kołysanka from the Non-divine Comedy and Czułość op. 6 (1970)

G.Kurylewicz / A.Kurylewicz, Jerusalem, op. 53 (1996)

 

 

GABRIELA KURYLEWICZ  poems and piano

EUNSLEY PARK  violin

PIOTR LATOSZYŃSKI  piano

 

 

Steinway Hall, 44 Marylebone Lane, London W1U 2DB

Free admission, phone 020 7487 3391, info@steinway.co.uk

 

g.kurylewicz@gmail.com; www.piwnica-forma.waw.pl; www.kurylewicz.net

 

-------------

 

6 listopada 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

GRAVE MISTERIOSO

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka,

A.Kurylewicz, Czułość, Somnabulicy, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi – Romanza na fortepian solo, Impromptu avec Romarin,

G.Kurylewicz, Wszystko jest najpierw w myśli – 7 wierszy z fortepianem/

A.Kurylewicz, Grave Misterioso, Largo, Godzina

F.Chopin, Mazurki op. 50, Walc As-Dur,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Czekam, Lalka,

G.Kurylewicz, św. Roch

 

-------------

 

9 października 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

OPOWIEŚCI RZECZNE

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Jan Antoni Homa  skrzypce

Piotr Latoszyński  fortepian

Robert Prokopowicz  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Próg,

A. Kurylewicz, Czułość, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem (3, 4 i 5),

J.S. Bach, 1 Sonata g-moll (Adagio i Presto),

A. Kurylewicz, Largo spianato,

G. Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Wydłużyć horyzont,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romarin,

F. Chopin, Andante Spianato, Walc cis-moll,

R. Prokopowicz, Prypeć,

S. Gromadzki, Akwarystyka filozoficzna,

G. Kurylewicz, Myśli rzeczne, Rzeczka i św. Roch

 

-------------

 

10 lipca 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

NIEPISANIE JEST NIETAKTOWNE

 

Podgląd Literacki gościem Piwnicy Kurylewiczów

 

&

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

Teksty autorów Podglądu Literackiego

A. Kurylewicz, utwory na fortepian solo

F. Chopin, mazurki op. 50

F. Liszt, Mefisto

 

-------------

 

11. Dni Muzyki

Andrzeja Kurylewicza

51 lat Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów

 

 

26 i 27 czerwca 2017

 

 

 

26 CZERWCA 2017 godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

 

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE

 

Wykonawcy:

 

Gabriela Kurylewicz – wiersze, fortepian

Eunsley Park - skrzypce

Małgorzata Kustosik - śpiew

Piotr Latoszyński - fortepian

Paweł Pańta - kontrabas

Stanisław Gromadzki - opowiadanie

Charles Burnett - opowiadanie

 

Program:

 

G.Kurylewicz, Nie możemy zginąć, A.Kurylewicz, Modlitwa, Somnabulicy na fortepian solo op.1 (1958), Sekwencje Nad Niemnem na fortepian i skrzypce (1987), Drzeworyt nr 1 na skrzypce solo (1984), J.S.Bach, Adagio i Fuga z Sonaty g-moll na skrzypce solo, A.Kurylewicz, Impromptu avec Romarin na fortepian solo (1992), F.Chopin, Mazurki op.50, G.Kurylewicz, 7 wierszy z fortepianem, A.Kurylewicz, Moods na kontrabas solo (1978), G.Kurylewicz/A.Kurylewicz, Jeruzalem, A.Kurylewicz (1994), Zdrowaś Mario, C.K.Norwid/A.Kurylewicz, Czułość - Pieśń na fortepian i kontrabas, A.Kurylewicz, Pavana na fortepian solo

 

oraz

 

Pokaz filmu pt. Ludzie z Piwnicy, 1969, reż. M.Derkaoui

 

Goście specjalni: Mostafa Derkaoui i Sophie Delvallee

 

 

 

27 CZERWCA 2017 godz. 18

 

PRACOWNIA FILOZOFII MUZYKI

 

Seminarium filozoficzne dr. G. Kurylewicz i dr. M. Szyszkowskiej

 

WYKŁAD PROF. Charlesa Burnetta

LATIN AND ARABIC IDEAS OF SYMPATHETIC VIBRATION AND ITS COSMIC ROLE

 

F. Chopin, K. Szymanowski, A. Kurylewicz – Kilka utworów na fortepian solo

wykonawcy – Piotr Latoszyński, Charles Burnett, Gabriela Kurylewicz

 

 

-------------

 

8 maja 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

NOTTURNO W KOLORZE ZIELONYM

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Agonia ręcznego zegarka,

A.Kurylewicz, Somnambulicy op.1, Walc minimalny op. 56,

Sekwencje Nad Niemnem, Polskie drogi - romanza na fortepian solo op.12,

F. Chopin, Ballada f-moll, Ballada F-dur,

G.Kurylewicz, Rymki – 7 wierszy z fortepianem,

K. Szymanowski, Mazurek nr 1,

A. Kurylewicz, Wiersz na fortepian solo,

A.Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, 2 Pieśni na fortepian solo,

G. Kurylewicz, Szkic morza w Karwi.

 

-------------

 

10 kwietnia 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

DLACZEGO?

A.Kurylewicz in Memoriam

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Anna Nasiłowska  wiersze

Małgorzata K. Piekarska  wiersze

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Pańta  fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Dlaczego? Dedykacja urodzinowa,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, La Valse Minime, Sekwencje Nad Niemnem, Polskie drogi - romanza na fortepian solo, F. Chopin, Ballada F-Dur,

G. Kurylewicz, Rymki z Tangiem Rubio i Wierszem A. Kurylewicza,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romarin,

A. Nasiłowska i M. K. Piekarska, wiersze dla Piwnicy Kurylewiczów,

A.Kurylewicz, Moods na kontrabas solo, Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

 

27 marca 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

CHOPIN, KURYLEWICZ

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Dlaczego,

A.Kurylewicz, Somnambulicy op.1, Walc minimalny op. 56,

Sekwencje Nad Niemnem, Polskie drogi - romanza na fortepian solo op.12,

F.Chopin, Ballada f-moll op. 52, Ballada As-Dur op. 47, Walc cis-moll,

G.Kurylewicz, Rymki – 7 wierszy z fortepianem,

A.Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem, Moods na kontrabas solo,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii op.9,

F.Chopin, Nokturn op.15 nr 3

 

-------------

 

27 lutego 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

KILKA MYŚLI O WOLNOŚCI

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Ewa Skardowska fortepian

Katarzyna Bąkowska skrzypce

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Notturno,

A.Kurylewicz, Somnambulicy op.1, Walc minimalny op. 56,

Sekwencje Nad Niemnem, Polskie drogi - romanza na fortepian solo op.12,

G. Faure, Sonata A-Dur op.13, cz.1 i 2,

M.Ravel, Gaspard de la Nuit, cz.1 – Ondine,

F.Chopin, Walc cis-moll,

G.Kurylewicz, Rymki – 8 wierszy z fortepianem,

A.Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem,

S.Gromadzki, Fragment prozy,

A.Kurylewicz, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii op.9,

F.Chopin, Nokturn op.15 nr 3

 

-------------

 

23 stycznia 2017, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

SOMNAMBULICY

 

 

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G.Kurylewicz, Zaczarowane lusterko,

A.Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie drogi - romanza na fortepian solo,

F.Chopin, Walc cis-moll,

G.Kurylewicz, Zegarek i Marsjasz – 8 wierszy z fortepianem,

A.Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem,

F.Chopin, Scherzo E-Dur,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

A. Kurylewicz, Pieśni na fortepian solo,

J.Kochanowski/A.Kurylewicz, Kolęda na Nowy Rok

 

-------------

 

19 grudnia 2016, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

OPOWIEŚCI MISTYCZNE

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Maria Wilgos  gitara/lutnia barokowa

Witold  Wilgos  teorba

Aleksander Rewiński  śpiew

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Zaczarowane lusterko,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie drogi - romanza na fortepian solo, Rozgrzewki na fortepian solo,

G. Sanz, Canarios I R. de Visee, Chaconne,

G. Kurylewicz, Zegarek i Marsjasz – 8 wierszy z fortepianem,

F. Chopin, Scherzo h-moll, 4 Mazurki,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

A. Kurylewicz, Pieśni na głos i fortepian (Zdrowaś Mario i Jeruzalem do wiersza G. Kurylewicz), J.Kochanowski/A.Kurylewicz, Kolęda.

 

-------------

 

12 grudnia 2016, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

OPOWIEŚCI ZIMOWE

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Zimowy pejzaż,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie drogi - romanza na fortepian solo, Impromptu avec Romarin,

G. Kurylewicz, Księżyc świadkiem - 6 wierszy z fortepianem,

A. Kurylewicz Largo 1 i 2, Mazurek, Moods na kontrabas solo,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

A. Kurylewicz, Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

Post 1 Dec 16 Kurylewicz at Steinway

 

 

1 grudnia 2016, godz. 18

Steinway Hall, 44 Marylebone Lane, London

 

Kurylewicz Music & Poetry Concert

LARGO

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Heaven,

A. Kurylewicz, Largo, La Valse Minime, 3 Sekwencje nad Niemnem,

Polskie drogi - Romanza na fortepian solo,

G. Kurylewicz, Marsyas and the Watch – 6 poems with piano solo,

A. Kurylewicz, Impromptu avec Romarin for piano solo,

Pavana, The Prayer for piano solo, Kołysanka from the Non-divine Comedy and Czułość,

 3 Songs from the German Baroque Cycle,

G. Kurylewicz/A. Kurylewicz, Jerusalem

 

 

Free admission, phone 020 7487 3391, info@steinway.co.uk

 

-------------

 

21 listopada 2016, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

LISTEN TO ANDRZEJ KURYLEWICZ

84. urodziny A.Kurylewicza

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Tadeusz Gadzina  skrzypce

Ella Susmanek  fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Do Ojca,

J.S.Bach, Preludium C-Dur,

A. Kurylewicz, Largo, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem,

Polskie drogi - Romanza na fortepian solo,

H. Wieniawski, 2 Miniatury na skrzypce i fortepian

G. Kurylewicz, Zegarek i Marsjasz – 7 wierszy,

A. Kurylewicz, Impromptu z Rozmarynem na fortepian solo,

3 Pieśni z cyklu 10 Songs from German Baroque,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

A. Kurylewicz, Modlitwa na fortepian solo i Pieśni na fortepian: Kołysanka, Czułość,

Ptaku mojego serca, Pavana na fortepian solo i dedykacje.

 

-------------

 

14 listopada 2016, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

DZIEŃ I NOC

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Księżyc świadkiem,

F. Chopin, Nokturn op. 15 nr 3,

A. Kurylewicz, Largo, Walc minimalny, Modlitwa, Sekwencje nad Niemnem,

Polskie drogi - Romanza na fortepian solo, Pavana,

G. Kurylewicz, 7 wierszy z fortepianem,

A. Kurylewicz, Wiersz i Impromptu z Rozmarynem na fortepian solo, Moods na kontrabas solo,

Pieśni na fortepian i kontrabas: Kołysanka, Czułość, Ptaku mojego serca,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

T. Konwicki/A. Kurylewicz, Czekam dzień i noc

J. Kochanowski/A. Kurylewicz, Do snu

 

-------------

 

10 października 2016, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

NIE MOŻEMY ZGINĄĆ

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Gromadzki  proza

 

 

Program:

G. Kurylewicz, Nie możemy zginąć,

J.S.Bach, Preludium C-Dur,

A. Kurylewicz, Walc minimalny, Modlitwa, Sekwencje nad Niemnem,

Polskie drogi - Romanza na fortepian solo, Rozgrzewki, Pavana,

G. Kurylewicz, 7 wierszy z fortepianem,

A. Kurylewicz, Wiersz i Impromptu z Rozmarynem na fortepian solo, Moods na kontrabas solo,

Pieśni na fortepian i kontrabas: Kołysanka, Czułość, Ptaku mojego serca,

S. Gromadzki, Fragment prozy,

J. Słowacki/A. Kurylewicz, Przy kościołku

 

-------------

 

Honorowe

10. Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza

50 lat Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów

 

 

13, 20, 28 czerwca 2016

 

 

 

13 czerwca 2016 godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji

ZOSTAJE PIĘKNO 1

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński fortepian

Andrzej Jagodziński fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Iwona Lorenc opowiadanie

Małgorzata Szyszkowska opowiadanie

Stanisław Gromadzki opowiadanie

Jan Popis opowiadanie

 

Program:

J.S. Bach, Preludium C-Dur,

A. Kurylewicz, 3 Sekwencje nad Niemnem, Modlitwa;

M. Ravel, Gaspard de la Nuit;

G. Kurylewicz, 7 wierszy z tomu Księżyc świadkiem,

A. Kurylewicz, Moods na kontrabas solo, Pavana, Wiersz, Jeruzalem na fortepian solo; 4 Dedykacje jazzowe; I.Lorenc/M.Szyszkowska/S. Gromadzki/G.Kurylewicz, Czy muzyka, poezja i filozofia potrzebują miejsca?

A. Kurylewicz, Zdrowaś Mario na fortepian solo

 

 

 

20 czerwca 2016 godz. 20

 

 

Wieczór Muzyki i Poezji

ZOSTAJE PIĘKNO 2

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz wiersze, fortepian

Szabolcs Estenyi fortepian

Tadeusz Gadzina skrzypce

Piotr Latoszyński fortepian

Paweł Pańta kontrabas

Grzegorz Drojewski wiersze

Wojciech Chmielewski proza

Wojciech Karolak fortepian

 

Program:

A. Kurylewicz, Walc minimalny, Somnambulicy, Hommage, Tryptyk Musique de film, Duetto Lirico;

Sz. Estenyi, Improwizacja;

A. Kurylewicz, Due Pezzi Semplici, Moods;

F. Chopin, 4 mazurki op. 17, Ballada g-moll;

G. Drojewski, Wiersze amerykańskie;

W. Chmielewski, Proza;

G. Kurylewicz, 6 wierszy;

W. Karolak, Dedykacje serdeczne;

A. Kurylewicz, Do Snu – Pieśń do wiersza J. Kochanowskiego

 

 

 

28 czerwca 2016 godz. 17

 

Seminarium filozoficzne dr Gabrieli Kurylewicz

wykład specjalny

 

Prof. Charles Burnett (The Warburg Institute, London)

The Lute and Monochord Compared: musical symbolism in Islam and the West

 

 

oraz

 

Piotr Latoszyński fortepian

F. Chopin, Ballada F-Dur i f-moll

 

-------------

 

30 maja 2016, godz 20
Piwnica Artystyczna Kurylewiczów,
Rynek Starego Miasta 19


Wieczór Muzyki, Poezji i Filozofii
NIEŹLE CZASEM ZAMILCZEĆ
Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian
Dorota Ficoń recytacje

Piotr Latoszyński  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

Kenneth W. Stikkers & Randall Auxier opowiadanie
Program:
A. Kurylewicz, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem, Polskie drogi – romanza na fortepian solo,

W. Shakespeare, Monolog Jakuba i Monolog Hamleta oraz 10 Sonetów w przekładzie pol. G. Kurylewicz,

M. Ravel, Scarbo na fortepian solo, 

G. Kurylewicz, 5 wierszy,

K. W. Stikkers/R. Auxier/G.Kurylewicz, Two American Professors in Warsaw,

W.A. Mozart, Sonata C-Dur,

S. Gromadzki, Afazja;

R. Auxier, 2 Songs,

A. Kurylewicz, Nieźle czasem zamilczeć - Pieśń do wiersza J. Kochanowskiego

 

 

 

bilety/cegiełki 50 zł; rezerwacja: wydawnictwo@piwnica-forma.waw.pl, tel. 607 609 742

 

FACEBOOK /PiwnicaArtystycznaKurylewiczów

/FundacjaForma

 

-------------

 

18 kwietnia 2016, godz 20
Piwnica Artystyczna Kurylewiczów,
Rynek Starego Miasta 19


Wieczór Muzyki i Poezji
CZUŁOŚĆ

WSPOMNIENIE ANDRZEJA KURYLEWICZA


Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian
Elżbieta Gajewska  flet

Piotr Latoszyński  fortepian

Ewa Skardowska  fortepian

Katarzyna Bąkowska  skrzypce

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Pańta  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza

Wanda Warska  śpiewowieść


Program:
A. Kurylewicz, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem, Tryptyk Musique de Film,

Drzeworyt 1 na flet solo, Duetto lirico per violino e pianoforte, Impromptu avec Romarin

G. Kurylewicz, 7 wierszy,

A. Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

M. Ravel, Gaspard de la nuit,

J. Haydn, Sonata h-moll, cz.1 i menuet,

S. Gromadzki/G. Kurylewicz, Zasięg wspomnienia,

A. Kurylewicz, Modlitwa na fortepian solo i 3 Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

 

21 marca 2016, godz 20
Piwnica Artystyczna Kurylewiczów,
Rynek Starego Miasta 19


Wieczór Muzyki i Poezji
STATEK WIERSZY


Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian
Piotr Latoszyński  fortepian
Ewa Skardowska  fortepian

Katarzyna Bąkowska  skrzypce

Paweł Pańta  kontrabas

Stanisław Pańta  fortepian
Anna Nasiłowska  wiersze

Małgorzata Karolina Piekarska  wiersze

Agnieszka Syska  wiersze
Stanisław Gromadzki  proza
Wanda Warska  śpiewowieść


Program:
A. Kurylewicz, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem, Polskie drogi – romanza na fortepian solo,

J.S. Bach, Preludium i Fuga B-Dur - Prezent urodzinowy,

A. Kurylewicz, Duetto lirico,

G. Kurylewicz - wiersze,

F. Chopin, Scherzo E-Dur op. 54,

W.A. Mozart, Sonata C-Dur KV 545,

A. Nasiłowska, M.K. Piekarska, A. Syska – wiersze,

S. Gromadzki, aforyzmy,

A. Kurylewicz, 3 Pieśni na fortepian i kontrabas

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI

 

-------------

 

29 lutego 2016, godz 18
Piwnica Artystyczna Kurylewiczów,
Rynek Starego Miasta 19


Pracownia Filozofii Muzyki (IF UW), Fundacja Forma oraz Przegląd Filozoficzno-Literacki

zapraszają na wykład


dr Raphaele Mouren
(The Warburg Institute, University of London)

Academic Libraries Today: Tasks and Challenges

 


Dr Raphaele Mouren jest dyrektorem słynnej Biblioteki Instytutu Warburga w Londynie.

The Warburg Institute Library to najpiękniejsza biblioteka na świecie, zbiór i czytelnia źródeł: historii sztuki, literatury, filozofii i muzyki.

 

Wykład zostanie dopełniony koncertem o godz. 20, pt. CHOPIN KURYLEWICZ w wykonaniu

Piotra Latoszyńskiego i Gabrieli Kurylewicz.-------------

 

25 stycznia 2016, godz 20
Piwnica Artystyczna Kurylewiczów,
Rynek Starego Miasta 19


Wieczór Muzyki i Poezji
NOTTURNO


Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian
Piotr Latoszyński  fortepian
Stanisław Pańta  fortepian
Paweł Pańta  kontrabas
Anna Nasiłowska  proza
Stanisław Gromadzki  proza
Łukasz Penderecki  7 minut
Julian Śmierciak OFM  opowieść

Wanda Warska  śpiewowieść


Program:
A.Kurylewicz, Modlitwa, Sekwencje nad Niemnem, Polskie drogi - romanza na fortepian solo;

F.Chopin, 3 Nokturny, Ballada g-moll,

K.Szymanowski, Mazurek nr 1, G.Kurylewicz, 7 wierszy,

A. Kurylewicz, Moods na kontrabas solo,

A.Nasiłowska, proza,

Ł.Penderecki, 2 fragmenty,

S.Gromadzki, O życzliwości,

J.Śmierciak, 13 tez św. Franciszka,

A.Kurylewicz, Pavana na fortepian solo, 3 Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

 

21 grudnia 2015, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

CONCERTO RUBIO

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Ewa Skardowska  fortepian

Justyna Napiórkowska  opowiadanie

Stanisław Gromadzki  proza krytyczna

Grzegorz Drojewski  wiersze

 

 

Program:

A. Kurylewicz, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem,

Polskie Drogi – romanza na fortepian solo, Pavana, Tango Domestico,

F. Chopin, Scherzo h-moll,

G. Kurylewicz, 7 wierszy,

A. Kurylewicz, Impromptu z rozmarynem i Wiersz na fortepian solo,

G. Drojewski, 5 wierszy,

S. Gromadzki, Kilka zdań o nihilizmie,

J. Napiórkowska, W obronie dawnych mistrzów,

A. Kurylewicz, Smnambulicy i Kołysanka z Nie-boskiej komedii na fortepian solo,

G. Kurylewicz, Wiersz na koniec

 

-------------

 

1 grudnia 2015, godz. 18.30

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Zapraszamy na wykład gościnny

w ramach seminarium dr G. Kurylewicz, "Platon, Arystoteles,

Tomasz z Akwinu - teoria piękna i twórczości"

 

Prof. Kenneth W. Stikkers

(Southern Illinois University Carbondale)

 

ON THE RELEVANCE OF ARISTOTLE AND THOMAS AQUINAS

FOR THE 21st CENTURY ECONOMICS

 

 

wydawnictwo@piwnica-forma.waw.pl; tel. 607609742, 22 8690955

 

-------------

 

20 listopada 2015 godz. 18

Steinway Hall, 44 Marylebone Lane, London W1U 2DB

 

Kurylewicz Music and Poetry Concert

CRUMBS

 

 

Andrzej Kurylewicz  composer

Gabriela Kurylewicz  poet

 

Gabriela Kurylewicz  poems and piano

Eunsley Park  violin,

Paweł Pańta  double bass,

Artur Pachlewski  clarinet

 

 

Program:

A.Kurylewicz, Modlitwa (The Prayer) op.58 na fortepian solo, La Valse Minime op.56 for piano solo,

Sekwencje nad Niemnem for piano and violin solo, Drzeworyt 1 (Woodcut 1) op.25 in transcription for violin solo, Drzeworyt 2 (Woodcut 2) op.25 in transcription for clarinet solo,

G.Kurylewicz, Everything begins in thought - 7 poems with double bass,

A.Kurylewicz, Moods for double bass op.14, Polskie drogi - Romanza for piano solo,

Lalka and 3 Songs for piano and double bass

 

 

 

Steinway Hall, 44 Marylebone Lane, London W1U 2DB

Free admission, Laura Delany, ldelany@steinway.co.uk   020 7487 3391

 

 

 

 

Kurylewicz.pl_2015

 

 

 

-------------

 

 

16 listopada 2015, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

Wieczór Muzyki i Poezji

OKRUSZKI / CRUMBS

 

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Piotr Latoszyński  fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Artur Pachlewski  klarnet

Kenneth Stikkers  opowiadanie

Stanisław Gromadzki  proza krytyczna

Łukasz Penderecki  improwizacja

Wanda Warska  śpiewowieść

 

 

Program:

A.Kurylewicz, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem, Tryptyk na fortepian solo,

F.Chopin, Mazurki op. 17,

A.Kurylewicz, Pavana na fortepian solo, Drzeworyt 2 na klarnet solo, Moods na kontrabas solo,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z kontrabasem,

Ł.Penderecki, 7 minut,

K.Stikkers, American Professor in Warsaw,

S.Gromadzki, Drobiazgi,

A.Kurylewicz, 3 Pieśni na fortepian i kontrabas, Rubio - szkic

 

 

 

bilety/cegiełki - 50 zł (30 zł studenckie)

 

wydawnictwo@piwnica-forma.waw.pl; tel. 607609742, 22 8690955

 

-------------

 

19 października 2015 godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji - KSIĘŻYC ŚWIADKIEM

 

Wykonawcy:

Gabriela Kurylewicz  wiersze, fortepian

Paweł Pańta  kontrabas

Artur Pachlewski  klarnet

Katarzyna Bąkowska  skrzypce

Ewa Skardowska  fortepian

Stanisław Gromadzki  proza krytyczna

Łukasz Penderecki  wiersze

Wanda Warska  śpiewowieść

 

Program:

A.Kurylewicz, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje nad Niemnem,

Polskie Drogi – romanza na fortepian solo, Moods na kontrabas solo,

K.Szymanowski, Sonata d-moll na skrzypce i fortepian,

A.Kurylewicz, Drzeworyt 2 na klarnet solo,

Ł.Penderecki, 2 wiersze argentyńskie ,

G.Kurylewicz, 7 wierszy z kontrabasem,

S.Gromadzki, Pochwała konsekwencji,

A.Kurylewicz, 3 Pieśni na fortepian i kontrabas

 

 

Rezerwacja zaproszeń: tel. 607 609 742, wydawnictwo@piwnica-forma.waw.pl

 

 

 

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 

 

 

 

 

 

SEMINARIUM 2015-16

 

 

 

Dr Gabriela Kurylewicz zaprasza na seminarium autorskie z metafizyki i estetyki

 

pt. Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu - teoria piękna i twórczości

 

 

Zajęcia odbywają się we wtorki, o godz. 18.30, od października do czerwca

 

W Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

 

Przedmiot 8117-Sem-OG wprowadzony do USOS i rejestracji żetonowej

 

Zarejestrowany jako ogólnouniwersytecki na rok 2015/2016

 

Organizator: Fundacja Forma - Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych

 

(pod Patronatem Prorektora UW)

 

-------------

 

Honorowe 9. Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza 2015

49 lat Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów

 

 

8 czerwca 2015 godz. 20

Wieczór Muzyki i Poezji – SZYMANOWSKI, PROKOFIEW, KREISLER, KURYLEWICZ

Wykonawcy:

ALEKSANDRA KULS  skrzypce

MARCIN KOZIAK  fortepian

PAWEŁ PAŃTA  kontrabas

STANISŁAW GROMADZKI  proza krytyczna

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, fortepian

Program:

K.Szymanowski, Źródło Aretuzy, S.Prokofiew, Sonata na skrzypce solo D-dur, J.S.Bach, Sarabanda z II Partity d-moll, K.Szymanowski, Pieśń kurpiowska, F.Kreisler, Cierpienia miłosne, Piękny rozmaryn, K.Szymanowski, Taniec z baletu Harnasie, A.Kurylewicz, Miniatury na fortepian solo, S.Gromadzki, O szczęściu, G.Kurylewicz, Szczęście w nieszczęściu i Wybrane wiersze

 

Gość honorowy: WANDA WIŁKOMIRSKA

 

 

15 czerwca 2015 godz. 20

 

Wieczór Muzyki i Poezji - PIĘKNO JEST

 

Wykonawcy:

SZABOLCS ESZTENYI  fortepian

TRIO ANDRZEJA JAGODZIŃSKIEGO

EWA SKARDOWSKA  fortepian

ZUZANNA STRADOWSKA  wiolonczela

WANDA WARSKA  śpiewowieść

STANISŁAW GROMADZKI  proza krytyczna

GRZEGORZ DROJEWSKI  recytacje

PAWEŁ PAŃTA  kontrabas

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, fortepian

 

Program:

A. Kurylewicz, Modlitwa, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem, Polskie drogi – romanza na fortepian solo, Rozgrzewki, Pavana, Tango domestico, Pieśni do wierszy J. Kochanowskiego i J. Słowackiego na fortepian solo,

J.S. Bach, Suita c-moll, A. Kurylewicz, Frazowania – fragmenty,  Moods na kontrabas solo, G. Kurylewicz, 7 wierszy z kontrabasem, A. Kurylewicz, Somnnambulicy, Kołysanka z Nie-boskiej komedii, Czułość na fortepian i kontrabas, utwory na fortepian solo, ballady jazzowe, Billie Holiday, Pamiętniki – fragmenty, dedykacje jazzowe, i in.

 

 

 

16 czerwca godz. 17

 

Seminarium filozoficzne dr Gabrieli Kurylewicz - KWESTIA PIĘKNA

 

W dyskusji panelowej udział wezmą: prof. Iwona Lorenc (UW), dr Piotr Scholenberger (UW),  prof. Artur Andrzejuk (UKSW), dr Michał Zembrzuski (UKSW), red. Stanisław Gromadzki (UW), prof. Teresa Pękala (UMCS), prof. Andrzej Ostrowski (UMCS) i in. 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów

Rynek Starego Miasta 19

 

Bilet (cegiełka) na pojedynczy koncert – 50 zł, sprzedaż przed koncertem lub w serwisie Bilety24

 

Seminarium - wstęp wolny

 

 

rezerwacja: tel. 607 609 742, fundacja.forma@gmail.com, wydawnictwo@piwnica-forma.waw.pl

 

 

F_icon.svg   /PiwnicaArtystycznaKurylewiczow              Bilety24_Logotyp_BialeTlo

 

-------------

 

25 maja 2015 godz. 20

 

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

NOTTURNO W KOLORZE SZARYM

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, fortepian

EWA SKARDOWSKA  fortepian

PAWEŁ PAŃTA  kontrabas

STANISŁAW GROMADZKI  proza krytyczna

GRZEGORZ DROJEWSKI  wiersze

 

 

A.Kurylewicz, Modlitwa, Walc minimalny (dla U.Ledóchowskiej), Sekwencje nad Niemnem,

Tryptyk Musique de film, Kartki z Dziennika, Moods na kontrabas solo,

G. Drojewski, wiersze,

A. Kurylewicz, Rozgrzewki i Pawana na fortepian solo,

S. Gromadzki, Drobna rzecz - godność,

G. Kurylewicz, Pies metafizyczny i wiersze z tomu Rymki,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, Kołysanka, Czułość na fortepian i kontrabas

 

-------------

 

13 kwietnia 2015 godz. 20

 

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

MOODS

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, fortepian

SZABOLCS ESZTENYI  fortepian

PAWEŁ PAŃTA  kontrabas

STANISŁAW GROMADZKI  komentarz

GRZEGORZ DROJEWSKI  recytacje

 

 

A.Kurylewicz, Modlitwa, Somnambulicy, Sekwencje nad Niemnem, Polskie Drogi - romanza na fortepian solo, Due Pezzi Semplici, Tango Domestico na fortepian solo, Moods na kontrabas solo, Dzienniki - fragmenty,

S.Esztenyi, Dedykacja dla A.Kurylewicza

S.Gromadzki, Kilka zdań o niezależności w 8. rocznicę śmierci A.Kurylewicza,

G.Kurylewicz, Rymki z kontrabasem solo,

A.Kurylewicz, Pieśni na fortepian i kontrabas

 

-------------

 

15 grudnia 2014 godz. 20

 

WIECZÓR MUZYKI I POEZJI

ZEGAREK SREBRNY

 

TADEUSZ GADZINA  skrzypce

SZABOLCS ESZTENYI  fortepian

EWA SKARDOWSKA  fortepian

WANDA WARSKA  śpiewowieść

ANDRZEJ JAGODZIŃSKI  fortepian

PAWEŁ PAŃTA  kontrabas

GRZEGORZ DROJEWSKI  recytacje

STANISŁAW GROMADZKI  komentarz

ELŻBIETA GAJEWSKA  flet

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

 

A. Kurylewicz, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem,

Polskie Drogi – Romanza na fortepian, Drzeworyt no. 1 na flet solo, Duetto Lirico na skrzypce i fortepian,

Sz. Esztenyi, Improwizacja liryczna, Monolog Jakuba i 4 Sonety Williama Shakespeare’a w przekładzie G. Kurylewicz, G. Kurylewicz, Rymki z fortepianem solo, A. Kurylewicz/R. M. Rilke, Godzina się zniża – wersja na fortepian solo,

S. Gromadzki, Kilka zdań o przyjaźni, 4 Ballady i improwizacje jazzowe,

A. Kurylewicz, Kołysanka z Nie-Boskiej Komedii i Czułość na fortepian i kontrabas.

 

-------------

Poster 25 Nov 14 Kurylewicz Music & Poetry Concert at Steinway Hall

 

-------------

 

10 listopada 2014 godz. 20

 

 

LYRISCHE STÜCKE

 

WIECZÓR MUZYKI i POEZJI

 

 

TADEUSZ GADZINA skrzypce

 

SZABOLCS ESZTENYI fortepian

 

WANDA WARSKA opowieść

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze,

                        reżyseria, fortepian

 

 

 

A. Kurylewicz, Walc minimalny, Sekwencje Nad Niemnem, Tryptyk Musique de film na fortepian solo,

Duetto Lirico na skrzypce i fortepian, Tango Domestico na fortepian solo,

G. Kurylewicz, Marsyas and the Watch z fortepianem solo,

A. Kurylewicz, Somnambulicy, R.M. Rilke/A. Kurylewicz Da Neigt sich die Stunde – wersja na fortepian solo,

M. Hillar/A. Kurylewicz, Liebe,

S. Esztenyi, Improwizacja liryczna

 

 

Fundacja Forma

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów

Rynek Starego Miasta 19

 

 

Bilety – 50 zł, rezerwacja: tel. 607 609 742, wydawnictwo@piwnica-forma.waw.pl

 

-------------

 

VIII EDYCJA DNI MUZYKI ANDRZEJA KURYLEWICZA 2014

 

2 czerwca 2014 godz. 19.30, ul. Sienkiewicza 10

Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej

 

Koncert Monograficzny

KURYLEWICZ - MUZYKA SYMFONICZNA

 

program:

A. Kurylewicz, Suita Symfoniczna Polskie Drogi (1976)

A. Kurylewicz, Szkic Symfoniczny 8 Sekwencji Nad Niemnem (1986)

A. KurylewiczSerenata Leopolitana per orchestra d'archi op. 30 (1983)

A. KurylewiczSuita Symfoniczna Pan Tadeusz (1977)

 

wykonawcy:

BRUNO CINQUEGRANI dyrygent

 

SZABOLCS ESZTENYI fortepian

 

EUNSLEY PARK skrzypce

 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie

 

GABRIELA KURYLEWICZ reżyseria i prowadzenie koncertu

 

 

fundacja.forma@gmail.com; mantczak@piwnica-forma.waw.pl; tel. 607609742, 22 8690955

 

 

 

9 czerwca 2014, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

wieczór muzyki, poezji i filozofii

NAPOMNIENIE CZASU

 

program:

F.Chopin, 4 Mazurki, A.Kurylewicz, Kwartet smyczkowy nr 2, Trio fortepianowe nr 2 i 3, Das Urteil der Zeit

W.Shakespeare, 4 Sonety w przekładzie G.Kurylewicz

A.Kurylewicz, Pieśni do wierszy J.Kochanowskiego i C.K.Norwida na fortepian solo

G.Kurylewicz, Rymki z fortepianem solo

G.Kurylewicz/S.Gromadzki, Uwagi o myśleniu w czasie

A. Kurylewicz, Ave Maria i Jeruzalem

 

wykonawcy:

Paweł Wakarecy fortepian, Kwartet Wilanów - Tadeusz Gadzina I skrzypce, Paweł Łosakiewicz II skrzypce

 Ryszard Duź altówka, Marian Wasiółka wiolonczela

 Elżbieta Gajewska flet, Ewa Skardowska fortepian, Michał Borzykowski wiolonczela

Jan Lewtak skrzypce, Lidija Jovanovicz alt, Wojciech Świętoński fortepian

Szabolcs Esztenyi fortepian, Wanda Warska śpiew

Stanisław Gromadzki filozof, Grzegorz Drojewski aktor

Gabriela Kurylewicz wiersze, fortepian, reżyseria

 

wstęp na podstawie zaproszeń lub biletów (25 zł) w miarę wolnych miejsc

 

 

 

 

10 czerwca 2014, godz. 20

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19

 

 

sesja seminaryjna

POEZJA, MUZYKA, FILOZOFIA

 

dyskusja poświęcona związkom poezji z muzyką i specjalnym sposobom ich odkrywania dzięki filozofii

(w ramach seminarium z metafizyki i estetyki dr G.Kurylewicz pt. „Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu - teoria piękna i twórczości”

pod patronatem Prorektora UW Prof. Alojzego Z. Nowaka)

 

-------------

 

The 8th Andrzej Kurylewicz Music Days 2014, a cycle of concerts, studio recordings and seminars, exist to honour the music of Andrzej Kurylewicz as well as the works of composers and poets intellectually close to him.

 

This season will showcase his greatest programmatic music, emphasizing its connections with theatre, film, poetry and – most importantly – his outstandingly intellectual notion of freedom.

 

The opening symphonic concert takes place on 2 June in the National Philharmonic Hall and is followed by a chamber performance at Piwnica Artystyczna Kurylewiczów on 9 June. In addition, the Forma Institute of Art and Philosophical Research will host a seminar on music, poetry and philosophy.

 

The monographic concert on 2 June titled „Kurylewicz – Symphonic Music“ is performed by the Warsaw Philharmonic Orchestra under the direction of Bruno Cinquegrani and soloists Szabolc Esztenyi and Eunsley Park, and features the Symphonic Suite Polskie Drogi (parts 1-7), Symphonic Sketch 8 Sequences Nad Niemnem, Serenata Leopolitana per orchestra d’archi, Symphonic Suite Pan Tadeusz.

 

Songs, solo and chamber works converge on 9 June in a concert under the title „Warning of Time“. The program aims to reveal the many dimensions of Andrzej Kurylewicz’s music and focuses especially on its links with romantic and metaphysical poetry. Performers include Kwartet Wilanów, Elżbieta Gajewska, Paweł Wakarecy, Lidija Jovanovicz, Wojciech Świętoński, Trio Skardowska, Lewtak Borzykowski, Stanisław Gromadzki, Grzegorz Drojewski, as well as author and director Gabriela Kurylewicz.

 

-------------

 

12 maja 2014 godz. 20

 

 

STRAWIŃSKI, KURYLEWICZ - PIANO DREAM

 

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

 

 

 

 

IWONA BOWLBY fortepian

 

CHRISTOPHER BOWLBY fortepian

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

JAN LEWTAK skrzypce

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

I. Strawiński, Święto wiosny – transkrypcja na fortepian

A. Kurylewicz, Trio Fortepianowe nr 2 i 3, Pięć Rozgrzewek, Kołowrotek, Mazurek, Wiersz,

Walc minimalny i Polskie drogi – Romanza na fortepian solo

G. Kurylewicz/ S. Gromadzki, Uwagi o prawdzie i kłamstwie w sztuce

G. Kurylewicz, Rymki z fortepianem solo

 

-------------

 

14 kwietnia 2014 godz. 20

 

 

HOMMAGE 7

 

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

dedykowany Andrzejowi Kurylewiczowi

 

 

 

SZABOLCS ESZTENYI fortepian

 

JANUSZ STROBEL gitara klasyczna

 

WANDA WARSKA śpiew

 

ZUZANNA STRADOWSKA wiolonczela

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

JAN LEWTAK skrzypce

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

GRZEGORZ DROJEWSKI aktor

 

STANISŁAW GROMADZKI komentarz

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

 

 

 


J. S. Bach, Suita Francuska d-moll

L. Van Beethoven, Sonata A-Dur
A. Kurylewicz, Hommage, 3 Sekwencje Nad Niemnem, Due Pezzi Semplici,

5 Rozgrzewek i Mazurek, Tango Domestico, La Valse Minime, Blue Tango na fortepian solo, Trio Fortepianowe 2 i 3
S. Vincenz, Na Wysokiej Połoninie - fragmenty o koniach, owcach, psach i trawach

S. Gromadzki, O Żydzie leśnym

G.Kurylewicz, Wiersze z tomu Rymki

J. Strobel, Prelude for Kurylewicz i in.

 

-------------

 

16 grudnia 2013 godz. 20

 

 

IMPROMPTU Z ROZMARYNEM

 

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

dedykowany Jerzemu Niecikowskiemu

 

 

 

JACEK MIGASIŃSKI

 

ANDRZEJ MENCWEL

 

STANISŁAW GROMADZKI

filozofowie

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

ZUZANNA STRADOWSKA wiolonczela

 

JAN CZARNECKI baryton

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

 

 

 


J. S. Bach, preludium i sarabanda ze Suity 2 na wiolonczelę solo;
G. Kurylewicz / S. Gromadzki, Przyjaciel idei;
A. Kurylewicz, Miniatury, Rozgrzewki 1, 3 i 5, Impromptu avec romarin na fortepian solo;
G. Kurylewicz, 6 wierszy

A. Kurylewicz, Ave Maria

A. Kurylewicz / G.Kurylewicz, Jeruzalem

 

-------------

 

25 listopada 2013 godz. 20

 

 

ZOSTAJE PIĘKNO

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

dedykowany Andrzejowi Kurylewiczowi w 81. rocznicę urodzin

 

 

 

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

ZUZANNA STRADOWSKA wiolonczela

 

SZABOLCS ESZTENYI fortepian

 

ŁUCJA SZABLEWSKA śpiew

 

WANDA WARSKA śpiew

 

JOERG SCHULTE hebraista, filolog słowiański

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 


O. Mandelsztam, Zatruto chleb

J. S. Bach, Suita Francuska d-moll, Allemande

A. Kurylewicz, Tryptyk na fortepian solo,

J. S. Bach, Preludium i Sarabanda ze Suity 4 na wiolonczelę solo,

A. Kurylewicz, Duetto Lirico na skrzypce i fortepian,

A. Kurylewicz, Rozgrzewka 1, Kołowrotek, Due Pezzi Semplici na fortepian solo,

G. Kurylewicz, Ziarenko Piasku – wiersze z fortepianem solo,

J. Kochanowski, Na dom w Czarnolesie, Na zdrowie, Do snu

S. Estenyi, Prezent dla Kurylewicza na fortepian solo

S. Gromadzki / J. Schulte, Kilka myśli o poezji

G. Kurylewicz, Po co jest sztuka

A. Kurylewicz, Ave Maria

G. Kurylewicz / A. Kurylewicz, Jeruzalem

 

-------------

 

4 listopada 2013 godz. 20

 

 

NORWID, KURYLEWICZ

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

 

 

 

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

ZUZANNA STRADOWSKA wiolonczela

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 


A. Kurylewicz, Modlitwa i Czułość na fortepian solo, 4 Sekwencje Nad Niemnem na fortpeian solo i skrzypce solo

J. S. Bach, Preludium ze Suity 4 na wiolonczelę solo,

A. Kurylewicz, Rozgrzewka 1, Kołowrotek i Blue Tango na fortepian solo, Trio per Tre, Tango Rubio i El Dancion Sentimental

(Tria fortepianowe nr 1, 2 i 3)

S. Gromadzki / G. Kurylewicz, Kilka myśli o ironii

G. Kurylewicz, Rymki z fortepianem solo

 

-------------

 

14 października 2013 godz. 20

 

 

RILKE, KURYLEWICZ: GODZINA

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

 

 

 

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 


A. Kurylewicz, 4 Sekwencje Nad Niemnem na fortepian solo i skrzypce solo; Tryptyk Musique de Film na fortepian solo, J. S. Bach, Sonata a-moll na skrzypce solo, A. Kurylewicz, Drzeworyt 1 w transkrypcji na wiolonczelę solo;

G. Kurylewicz, Wszystko jest najpierw w myśli - 6 wierszy z fortepianem solo / A. Kurylewicz, Uno pezzo semplice, Rozgrzewka 4

i Pavana na fortepian solo,

 A. Kurylewicz, Godzina na fortepian solo, Piano Trio no. 3: El Dancion Sentimental,

G. Kurylewicz/S. Gromadzki, Komentarze do wiersza R. M. Rilkego, Da neigt sich die Stunde

 

-------------

 

8 lipca 2013 godz. 20

 

 

LARGO

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

 

 

 

 

SZABOLCS ESZTENYI fortepian

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

HANNA SZABLEWSKA flet

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 


A.Kurylewicz, Trzy Sekwencje Nad Niemnem, Tryptyk Musique de Film, Due Pezzi Semplici, Impromptu avec Romarin
G. Kurylewicz, Rymki z fortepianem solo / A.Kurylewicz, Modlitwa, Tango Rubio, Somnambulicy

A.Kurylewicz, El Dancion Sentimental, Blue Tango
S. Gromadzki, Kierkegaard o miłości

G.Kurylewicz / A.Kurylewicz, Jeruzalem

F.Chopin, Largo na wiolonczelę i fortepian

 

-------------

 

7. EDYCJA DNI MUZYKI ANDRZEJA KURYLEWICZA 2013

 

 

15 CZERWCA 2013 godz. 19, ul. Modzelewskiego 59
STUDIO S1 PR IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO –
KONCERT KAMERALNY PSALMY

Program:
W. Lutosławski, Grave na wiolonczelę i fortepian,
A. Kurylewicz, Drzeworyt 1 w transkrypcji na skrzypce solo,
Kwartet smyczkowy no.1, 5 Psalmów na alt i fortepian, Impromptu
avec Romarin na fortepian solo, Duetto Lirico na skrzypce i fortepian,
Trio fortepianowe no. 1 Trio per Tre,
G. Kurylewicz, Rymki z fortepianem /
A. Kurylewicz, Modlitwa na fortepian solo, Trio fortepianowe no. 2 Tango Rubio,
Somnambulicy,
G. Kurylewicz / A. Kurylewicz, Jeruzalem, W. Warska, Opowieść jazzowa

Wykonawcy:
Ewa Skardowska fortepian, Michał Borzykowski wiolonczela, Eunsley Park skrzypce, Kwartet Wilanów: Tadeusz Gadzina I skrzypce, Paweł Łosakiewicz II skrzypce, Ryszard Duź altówka, Marian Wasiółka wiolonczela, Jadwiga Rappé alt, Mariusz Rutkowski fortepian, Naufal Mukumi fortepian, Katarzyna Bąkowska skrzypce, Wojciech Karolak fortepian, Janusz Kozłowski kontrabas, Wanda Warska śpiew, Gabriela Kurylewicz wiersze i reżyseria

17 CZERWCA 2013 godz. 20, Rynek Starego Miasta 19
PIWNICA ARTYSTYCZNA KURYLEWICZÓW
WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII
WSZYSTKO JEST NAJPIERW W MYŚLI

Program:
A. Kurylewicz, Miniatury na fortepian solo, Drzeworyt na flet solo, J. S. Bach, Suita c‑moll na wiolonczelę solo (Preludium i Sarabanda), Sonata a-moll na skrzypce solo (Grave i Allegro), A. Kurylewicz, Duetto Lirico na skrzypce i fortepian, G. Kurylewicz, Wszystko jest najpierw w myśli – 6 wierszy z fortepianem, A. Kurylewicz, Trio fortepianowe no. 3 El Dancion Sentimental, Godzina się Zniża na fortepian solo, J. S. Bach, Sonata c-moll na skrzypce solo (Largo i Allegro), A. Kurylewicz, Pieśni Gabrieli (4 Pieśni do wierszy G. Kurylewicz), G. Kurylewicz, Czas w Muzyce, W. Warska, Opowieść jazzowa

Wykonawcy:
Elżbieta Gajewska flet, Zuzanna Stradowska wiolonczela, Katarzyna Bąkowska skrzypce, Ewa Skardowska fortepian, Michał Borzykowski wiolonczela, Naufal Mukumi fortepian,
Eunsley Park skrzypce, Izabela Trębacz śpiew, Aleksandra Nawe fortepian, Stanisław Gromadzki / Jose Baracat filozofowie, Wojciech Karolak fortepian, Janusz Kozłowski kontrabas, Wanda Warska śpiew, Gabriela Kurylewicz wiersze, reżyseria, fortepian

20 CZERWCA 2013 godz. 19, ul. Sienkiewicza 10
SALA KONCERTOWA FILHARMONII NARODOWEJ
KONCERT MONOGRAFICZNY
KURYLEWICZ – MUZYKA SYMFONICZNA

Program:
A. Kurylewicz, Poemat Symfoniczny no. 2 Godzina się Zniża
– do wiersza R. M. Rilkego op. 34 (1985)

A. Kurylewicz, Serenata Leopolitana per orchestra d’archi op. 30 (1983)

A. Kurylewicz,
Poemat Symfoniczny no. 1 In Verona
– do wiersza C. K. Norwida op. 23 (1981)

Wykonawcy:
dyrygent Bruno Cinquegrani
pianista Łukasz Filipczak
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Narodowej w Warszawie
reżyseria i prowadzenie koncertu Gabriela Kurylewicz
Koncert dedykowany Wandzie Warskiej

-------------

 

3 czerwca 2013 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI i POEZJI

BACH, BRAHMS, KURYLEWICZ

 

 

 

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

AGNIESZKA KILJAN wiolonczela

 

JI-EUN JEONG wiolonczela

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 


A.Kurylewicz, Miniatury na fortepian solo

J. S. Bach, Suita d-moll (Preludium, Sarabanda), Suita G-Dur (Allemande, Courante),
J. Brahms, Sonata G-Dur,
J. S. Bach, Sonata a-moll (Grave i Allegro),
A. Kurylewicz, Piano trio no. 1 Trio per tre, Piano trio no. 3 El Dancion Sentimental,
G. Kurylewicz, Historia jednego dnia,
G. Kurylewicz/S. Gromadzki, Drogi metafizyczne.

 

-------------

 

20 maja 2013 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI i POEZJI

BACH, BEETHOVEN, KURYLEWICZ

 

 

 

 

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 


J.S.Bach, Sonata a-moll na skrzypce solo
L. van Beethoven, Sonana A-Dur na wiolonczelę i fortepian op. 69
A.Kurylewicz, Miniatury na fortepian solo, Trio fortepianowe nr 1 (Trio per Tre)
Trio fortepianowe nr 2 (Tango Rubio), Tango Domestico
G.Kurylewicz, wiersze z tomu "Rymki", Drogi tędy i owędy

 

-------------

 

 6 maja 2013 godz. 20

 

 

KOLEJNOŚĆ MYŚLI

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

dedykowany prof. Jerzemu Szackiemu

 

 

 

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

WANDA WARSKA śpiew

 

WOJCIECH KAROLAK fortepian

 

JANUSZ KOZŁOWSKI kontrabas

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 


A.Kurylewicz, Miniatury na fortepian solo, Duetto Lirico na skrzypce i fortepian,

Trio fortepianowe nr 1 (Trio per Tre),  Trio fortepianowe nr 3 (Dancion Sentimental)

Z.Herbert, Co będzie, W.Broniewski/A.Kurylewicz, Życie jest diabła warte,

H.Poświatowska/A.Kurylewicz, Ptaku mojego serca, Koniugacja
G.Kurylewicz, wiersze z tomów "Księżyc świadkiem" i "Rymki" z fortepianem solo

 

-------------

 

22 kwietnia 2013 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI I POEZJI

 

SEKWENCJE LIRYCZNE

 

 

 

MARTA KORDYKIEWICZ wiolonczela

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

WANDA WARSKA śpiew

 

WOJCIECH KAROLAK fortepian

 

JANUSZ KOZŁOWSKI kontrabas

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, prowadzenie, fortepian

 


J.S.Bach, Suita C-dur na wiolonczelę solo
F.Chopin, Nokturn op. 15 nr 3
A.Kurylewicz, Duetto Lirico na skrzypce i fortepian, Trio fortepianowe nr 1 (Trio per Tre),

 Trio fortepianowe nr 2 (Tango Rubio), utwory na fortepian solo, pieśni i sekwencje jazzowe
G.Kurylewicz, wiersze z tomu "Rymki"

 

-------------

 

8 kwietnia 2013 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI I POEZJI

 

LUTOSŁAWSKI, KURYLEWICZ

 

 

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, prowadzenie, fortepian

 

W.Lutosławski, Grave na wiolonczelę i fortepian

A.Kurylewicz, Duetto Lirico na skrzypce i fortepian, Piano trio no 2 (El Dancion Sentimental),

Piano trio no 3 (Tango Rubio),

utwory fortepianowe: Impromptu avec Romarin, Pavana, Piano Crumbs

G.Kurylewicz, wiersze z tomu Księżyc Świadkiem

 

-------------

 

25 marca 2013 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI I POEZJI

 

CZŁOWIEK, SMUTEK I KOŃ

 

 

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, prowadzenie, fortepian

 

K.Szymanowski, Sonata na skrzypce i fortepian, op. 9

A.Kurylewicz, Piano trio no 2 (El Dancion Sentimental), Piano trio no 3 (Tango Rubio), utwory na fortepian solo

G.Kurylewicz, wiersze z tomu Księżyc Świadkiem

 

-------------

 

11 marca 2013 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI I POEZJI

 

SOMNAMBULICY

 

 

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

MICHAŁ BORZYKOWSKI wiolonczela

 

STANISŁAW GROMADZKI filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, prowadzenie, fortepian

 

 

A.Kurylewicz, Duetto Lirico na skrzypce i fortepian, Piano trio no 2 (El Dancion Sentimental),

Piano trio no 3 (Tango Rubio)

G.Kurylewicz, wiersze z tomu Rymki

 

-------------

 

17 grudnia 2012 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI, POEZJI i FILOZOFII

 

TYLKO PIĘKNO

 

 

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

ŁUKASZ FILIPCZAK fortepian

 

AMELIA PĘKAŁA fortepian

 

TRIO MARTY KORDYKIEWICZ

 

KWARTET RAZUMOWSKI

 

 

DANUTA STRADOWSKA wiolonczela

 

ANDRZEJ JAGODZIŃSKI fortepian

 

STANISŁAW GROMADZKI  filozof

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

 

J.S.Bach, Sonata a-moll na skrzypce solo (Grave i Allegro)

J.Brahms, Sonata G-Dur, op. 78 cz.1

A.Kurylewicz, Duetto Lirico

K.Szymanowski, Maski op. 34, cz.1 Szeherezada

A.Kurylewicz, Godzina się Zniża na fortepian solo, El Dancion Sentimental, Kwartet smyczkowy nr 1, 4 Sekwencje nad Niemnem na fortepian solo i wiolonczelę solo, pieśni na fortepian solo

G.Kurylewicz, 6 wierszy

 

-------------

 

26 listopada 2012 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI i POEZJI

 

LET’S TRY TO BE NORMAL

80 urodziny A.Kurylewicza

 

 

 

SZABOLCS ESZTENYI fortepian

 

ELŻBIETA GAJEWSKA flet

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

KWARTET RAZUMOWSKI

 

ANNA SZAŁUCKA fortepian

 

DANUTA STRADOWSKA wiolonczela

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

 

Sz.Esztenyi, Hommage a Andrzej Kurylewicz

K.Szymanowski, Mazurek nr 1 op. 50

A.Skriabin, V Sonata na fortepian solo

J.S.Bach, Sonata a-moll na skrzypce solo (Grave i Allegro)

M.Popławski, Rigaudon (Style Ancien)

A.Kurylewicz, Kwartet smyczkowy nr 1, Drzeworyt nr 1 na flet solo, Duetto Lirico na skrzypce i fortepian,

utwory na fortepian solo

G.Kurylewicz, 11 wierszy z tomu Rymki z fortepianem solo

 

-------------

 

29 października 2012 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI i POEZJI

 

RONDO

 

 

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

 

KWARTET SMYCZKOWY Z. STRADOWSKIEJ

 

 

WANDA WARSKA  śpiew

 

KAMIL URBAŃSKI  fortepian

 

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

 

 

A.Kurylewicz, Musique de Film na fortepian solo, Kwartet smyczkowy nr 1, Duetto Lirico,

Marceli Popławski, Rigaudon (Style Ancien)

G.Kurylewicz, 7 wierszy z fortepianem solo

A.Kurylewicz, Pavana, Tango Domestico, Pieśni na głos i fortepian, Pieśni na fortepian solo

 

-------------

 

8 października 2012 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI i POEZJI

 

CONCERTO LIRICO

przymiarka

 

 

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

JĘDRZEJ ŁACIAK  gitara basowa

 

KAMIL URBAŃSKI  fortepian

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

A.Kurylewicz, Musique de Film, Due Pezzi Semplici, Pavana, Duetto Lirico

G.Kurylewicz, 7 wierszy z fortepianem solo

A.Kurylewicz, Impromptu, Tango Domestico

K.Szymanowski, Taniec z Harnasiów

A.Kurylewicz, Pieśni na fortepian solo

K.Urbański, J.Łaciak, INTERPLAY JAZZ

 

-------------

 

9 lipca 2012 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI I POEZJI

 

BACH, SZOSTAKOWICZ, KURYLEWICZ

 

 

 

TRIO ANDRZEJA JAGODZIŃSKIEGO

 

ANDRZEJ JAGODZIŃSKI  fortepian

 

ADAM CEGIELSKI  kontrabas

 

CZESŁAW BARTKOWSKI  perkusja

 

ALEKSANDRA KOZIOŁ fortepian

 

JAN MAZUR  skrzypce

 

ZUZANNA STRADOWSKA   wiolonczela

 

KATARZYNA BĄKOWSKA skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA fortepian

 

ZOFIA BAJNO  recytacje

 

KAMIL URBAŃSKI  fortepian

 

DANUTA STRADOWSKA wiolonczela

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

J.S.Bach, Suita d-moll na wiolonczelę solo

D.Szostakowicz, Trio fortepianowe nr 1 op. 8

A.Kurylewicz, Duetto Lirico, utwory na fortepian solo, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii,

 Czułość, Polskie Drogi, Due Pezzi Semplici, Pavana, Pieśni na fortepian solo

pięć tematów jazzowych

J.Kochanowski, 3 Peśni i 4 Fraszki

G.Kurylewicz, Mówienie prawdy przetrwa – wiersze z fortepianem solo

 

-------------

 

2 lipca 2012 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI I POEZJI

 

BACH, SZYMANOWSKI, KURYLEWICZ

 

 

 

MARTA KORDYKIEWICZ  wiolonczela

 

KATARZYNA BĄKOWSKA  skrzypce

 

EWA SKARDOWSKA  fortepian

 

JANUSZ KOZŁOWSKI  kontrabas

 

KAMIL URBAŃSKI  fortepian

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

J.S.Bach, Suita c-moll na wiolonczelę solo

K.Szymanowski, Sonata na skrzypce i fortepian d-moll op. 9

A.Kurylewicz, utwory na fortepian solo, Modlitwa, Hommage, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii, Czułość, Polskie Drogi, Due Pezzi Semplici, Pavana, Blue Tango, Tango Domestico

pięć tematów na fortepian i kontrabas

G.Kurylewicz, Zegarek i Niebo, wiersze z fortepianem solo

 

-------------

 

DNI MUZYKI ANDRZEJA KURYLEWICZA 2012

 

 

sobota 9 czerwca 2012, godz. 18

 

Studio S1 Polskiego Radia – koncert symfoniczny pt. "Chopin, Kurylewicz"

 

Program:

A.Kurylewicz, Psalm 60 na orkiestrę smyczkową, Serenata Leopolitana per Orchestra d'Archi, Witraż w miejscowości N. na orkiestrę smyczkową, F.Chopin, Koncert f-moll na fortepian i orkiestrę, A.Kurylewicz, 8 Sekwencji Nad Niemnem na orkiestrę symfoniczną.

 

Wykonawcy:

soliści: Łukasz Filipczak - fortepian, Eunsley Park - skrzypce, Wanda Warska - śpiew, Krzysztof Bobrzecki - baryton, Hanzeatycka Orkiestra Symfoniczna "Hanseatica", dyrygent Michał Krężlewski.

Gabriela Kurylewicz - wiersze, reżyseria i prowadzenie

 

niedziela 10 czerwca 2012, godz. 18

 

Studio S1 Polskiego Radia – koncert kameralny pt. "Szymanowski, Kurylewicz"

 

Program:

K. Szymanowski, Mazurek nr 1 op. 50,

A. Kurylewicz, Kwartet smyczkowy nr 1, Adagietto  na głos i kwintet fortepianowy,

K.Szymanowski Nokturn, Tarantella na skrzypce i fortepian,

A.Kurylewicz,  Ave Maria na sopran i fortepian, Duetto Lirico na skrzypce i fortepian,

Utwory na fortepian solo: Pavana, Due Pezzi Semplici, Blue Tango, Impromptu avec Romarin,

Tango Domestico, Somnambulicy, Valse Minimale, Pieśni,

G.Kurylewicz, Historia Jednego Dnia z fortepianem solo,

K.Szymanowski, Maski cz.1 (Szecherezada), Dwie Słopiewnie,

A.Kurylewicz, W Weronie

 

Wykonawcy:

Andrzej Kurylewicz (nagr. arch.), Kwartet Wilanów, Eunsley Park - skrzypce, Naufal Mukumiy - fortepian, Anna Karasińska - sopran, Ewa Skardowska - fortepian, Szabolcs Esztenyi - fortepian, Michał Krężlewski - fortepian, Wanda Warska - śpiew, Kamil Urbański - fortepian,

Gabriela Kurylewicz – wiersze, reżyseria i prowadzenie

 

poniedziałek 11 czerwca 2012, godz. 20

 

Piwnica Artystyczna Kurylewiczów – koncert kameralny  pt. „Sequenze per strumenti e parole”

 

Program:

A.Kurylewicz, Kołysanka z Nie-boskiej Komedii, Czułość,

4 Sekwencje nad Niemnem na fortepian solo i wiolonczelę solo,

F.Chopin, 4 Mazurki op.17,

K.Szymanowski, Maski, cz. 2 (Błazen Tantris),

A.Kurylewicz Duetto Lirico na skrzypce i fortepian, utwory na fortepian solo, 4 Pieśni do wierszy G.Kurylewicz,

tria fortepianowe: El Dancion Sentimental, Tango Rubio, Drzeworyt na flet solo

Moods na kontrabas solo

G.Kurylewicz, Mówienie prawdy przetrwa – wiersze z fortepianem solo,

K.Szymanowski, 2 Mazurki op.50

dedykacje muzyczne na 45. urodziny Piwnicy Artystycznej

 

Wykonawcy:

Danuta Stradowska - wiolonczela, Naufal Mukumiy - fortepian, Eunsley Park - skrzypce, Michał Krężlewski - fortepian, Anna Karasińska – sopran, Ewa Skardowska - fortepian, Varsovia Piano Trio, Wojciech Karolak - fortepian, Włodzimierz Nahorny - fortepian, Janusz Kozłowski - kontrabas,

Mariusz Bogdanowicz - kontrabas, Joanna Felczak - perkusja, Elżbieta Gajewska - flet

Wanda Warska - śpiew, Kamil Urbański - fortepian,

Gabriela Kurylewicz - wiersze, reżyseria, prowadzenie, fortepian

 

-------------

 

4 czerwca 2012 godz. 20

 

WIECZÓR MUZYKI i POEZJI

 

SCHUBERT, KURYLEWICZ

 

 

MARIUSZ BOGDANOWICZ  kontrabas

 

NATALIA PAWLASZEK  fortepian

 

NATALIA NIKLAS  skrzypce

 

MARTA KORDYKIEWICZ  wiolonczela

 

 

 

EWA SKARDOWSKA  fortepian

 

KAMIL URBAŃSKI  fortepian

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

F.Schubert, Trio B-Dur na fortepian skrzypce i wiolonczelę op.99

A.Kurylewicz, Moods na kontrabas solo, utwory na fortepian solo (Modlitwa, Trzy Sekwencje, Polskie Drogi, Due Pezzi Semplici, Blue Tango, Pavana, Impromptu avec Romarin), 3 Pieśni na fortepian solo

K.Szymanowski, 2 Preludia op.1, 2 Mazurki op. 50

G.Kurylewicz, Mówienie prawdy przetrwa wiersze z fortepianem

 

-------------

 

28 maja 2012 godz. 20

 

WIECZÓR MUZYKI i POEZJI

 

PEZZI SEMPLICI

 

 

ELŻBIETA GAJEWSKA  flet

 

EWA SKARDOWSKA  fortepian

 

AGNIESZKA KILJAN  wiolonczela

 

WANDA WARSKA  śpiew

 

KAMIL URBAŃSKI  fortepian

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

J.S.Bach, Suita G-Dur na wiolonczelę solo

D.Van Goens, Scherzo na wiolonczelę i fortepian

A.Kurylewicz, Drzeworyt I na flet solo, Due Pezzi Semplici, Blue Tango, Pavana, Impromptu avec Romarin, pieśni na fortepian solo, Modlitwa, Trzy Sekwencje, Czułość

 

-------------

 

21 maja 2012 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI i POEZJI

 

PRAWDOMÓWNOŚĆ

 

 

SZABOLCS ESZTENYI  fortepian

 

MARIUSZ BOGDANOWICZ  kontrabas

 

JOANNA FELCZAK  perkusja

 

VARSOVIA PIANO TRIO:

 

EWA SKARDOWSKA  fortepian

 

ADAM ZARZYCKI  skrzypce

 

PIOTR HAUSENPLAS  wiolonczela

 

KAMIL URBAŃSKI  fortepian

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

J.Brahms, Trio fortepianowe a-moll op. 114 cz.1 i 2

A.Kurylewicz, Tango Rubio trio fortepianowe nr 2, Trzy Sekwencje na fortepian solo, Modlitwa, Polskie Drogi romanza na fortepian solo, Due Pezzi Semplici, Blue Tango, Pavana, pieśni na fortepian solo

Sz.Esztenyi, myśli na temat A.Skriabina na fortepian solo

improwizacje na fortepian i perkusje

K.Szymanowski, mazurki i preludia (fragmenty)

G.Kurylewicz, Mówienie prawdy przetrwa – wiersze z fortepianem solo

 

-------------

 

14 maja 2012 godz. 20

 

 

WIECZÓR MUZYKI i POEZJI

 

KOŃCA NIE ZNAMY

 

 

VARSOVIA PIANO TRIO:

 

EWA SKARDOWSKA  fortepian

 

ADAM ZARZYCKI  skrzypce

 

PIOTR HAUSENPLAS  wiolonczela

 

NATALIA ASSARABOWSKA  fortepian

 

SZABOLCS ESZTENYI  fortepian

 

WANDA WARSKA  śpiew

 

KAMIL URBAŃSKI  fortepian

 

GABRIELA KURYLEWICZ  wiersze, reżyseria, fortepian

 

F.Chopin, Trio fortepianowe, cz. 3 i 4

K.Szymamowski, Preludium 2,5 i 9, op. 1

Sz.Esztenyi, wariacje na temat Schumanna